arguman.org jest platformą analizy dyskusji.

Co się dzieje:

zgłosił(a) Ignoratio elenchi w argumencie. Nie odnosi się do tematu (wniosek nie ma związku tezą)
zgłosił(a) Manipulacja językowa w argumencie. metafora – niejasna. W argumentacji lepiej nie używać metafor
OYS
OYS
OYS
utworzył(a) dyskusję: Szczepionki są bezpieczne