arguman.org jest platformą analizy dyskusji.

Statystyki

Jesteś bogiem

ale
Sprawdź antytezę.
1 popierający.
1 zgłoszenie błędu logicznego.
Argument z autorytetu