Należy zalegalizować eutanazję.

1 zgłoszenie błędu logicznego.
Manipulacja językowa